1. Järjestäjä

Nimi: Sony Music Entertainment Finland
Yhteystiedot: Tallberginkatu 2 a, 00180 Helsinki (jäljempänä “Järjestäjä”) Järjestäjä voi järjestää kilpailun yhteistyössä kaupallisten yhteistyökumppaneiden kanssa, joiden nimet ilmoitetaan kilpailun yhteydessä (jäljempänä Yhteistyökumppanit). Yhteydenotot kilpailun Järjestäjään sähköpostitse osoitteella: [email protected]

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän [tai Yhteistyökumppanin] palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän kilpailun järjestämiseen tai heidän perheenjäseniään.

3. Osallistumisaika

Osallistumisaika on 22.11.2023-8.12.2023.

4. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan kilpailusivustolta.

5. Palkinnot

Palkintona kaikkien osallistujien kesken arvotaan yhdelle voittajalle 2 kpl pääsylippuja Tate McRaen konserttiin 2.5.2024 Tukholman Annexet-areenalla. Palkintoon ei sisälly matkoja eikä majoitusta. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.

6. Kilpailun voittaminen

Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän [ja Yhteistyökumppanin] kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän [ja Yhteistyökumppanin] myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.
Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla.

8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää myös sähköiseen suoramarkkinointiin, jos osallistuja on antanut tähän suostumuksensa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla rekisteriselosteesta.

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Sony Music Entertainment Finland
Yhteystiedot: Tallberginkatu 2 a, 00180 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Olli Sjöström

3. Rekisterin nimi

Tate McRae-rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään vain asiakkaan suostumuksella.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Sony Music Entertainment Finlandin toimesta. Rekisterin tietolähteenä ovat asiakkaalta itseltään kerättävät tiedot.

Rekisteröitäviä tietoja ovat:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Osoite
  • Postinumero
  • Kaupunki
  • Sähköpostiosoite
  • Syntymäaika
  • Asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinointisuostumukset/kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas voi antaa tietojaan kisasivuston kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sony Music Entertainment Finland ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle. Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu, ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on tietosuojalain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).